ΕΣΠΑ
 
 
Follow us
 
Προσφορές
KOYBA 9 ΗΜΕΡΕΣ 8/5ΑΒΑΝΑ – ANTIQUE CARS TOUR – CATAMARAN TRIP – ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΠΝΟΦΥΤΕΙΑ - COCTAIL WORKSHOP – ΜΑΘΗΜΑ SALSA – SANTA CLARA - PLAYA ANCON - ΤΡΙΝΙΔΑΔ – CAVE CLUB – ΒΑΡΑΔΕΡΟ – CAYO BLANCO

Προκρατημένες θέσεις με πτήσεις AIR FRANCE

Διαμονή στο Varadero στο πολυτελές GRAND MEMORIES 5*Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – 'ΑΝΑΣΑ'» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η Δράση «ΑΝΑΣΑ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

developed and powered by
think.gr